اخبار

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1خبر شماره 1۱۳۹۹/۰۲/۱۱118
2خبر شماره 3۱۳۹۹/۰۲/۰۴83
3خبر شماره 2۱۳۹۹/۰۲/۰۲69

 

  آدرس: شت، گلسار، خیابان 92، پیش دبستان سما

 ساعات کار: شنبه الی چهارشنبه 8 الی 14

 تلفن ثابت: 013

 سامانه پیامکی: _

 شبکه های اجتماعی: _

 ایمیل: info@roshangarschool.ir